Nodarbības

Created with Sketch.

Izbraukuma lekcijas un praktiskās nodarbības par drošību pie ūdens bērniem, viņu vecākiem, nometņu grupām vai pieaugušajiem. Mācību norise var tikt organizēta gan peldbaseinā, gan atklātās ūdenstilpnēs, gan arī telpās.

Nodarbību tēmas un praktiskie uzdevumi:

 • droša uzvedība peldvietās
 • drošas peldvietas izvēle
 • izdzīvošanas prasmes ūdenī
 • uzvedība nejauši iekrītot ūdenī, atbrīvošanās no drēbēm
 • rīcība ārkārtas situācijā
 • palīdzība nelaimē nonākušajam

Nodarbības vada sertificēti peldēšanas treneri.

Dalībnieku skaits vienā nodarbībā: 15 personas. Atsevišķi vienojoties, var tikt nodrošinātas divas nodarbības vienlaicīgi. Par nodarbību laiku un vietu biedrības pārstāvji sazināsies individuāli.

 • 1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus un noformēt nodarbību grupas
  2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, Vairogu iela 5, LV-2163.
  3. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar nodarbības norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistītas ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
 •  

Ieskats nodarbību norisē 2021 gada vasarā un 2020. gada vasarā