Nodarbības

Created with Sketch.

Izbraukuma lekcijas un praktiskās nodarbības par drošību pie ūdens bērniem, viņu vecākiem, skolēnu klasēm vai pieaugušo grupām. Mācību norise var tikt organizēta gan peldbaseinā, gan atklātās ūdenstilpnēs, gan arī telpās.

Nodarbību tēmas un praktiskie uzdevumi:

  • droša uzvedība peldvietās
  • drošas peldvietas izvēle
  • izdzīvošanas prasmes ūdenī
  • uzvedība nejauši iekrītot ūdenī, atbrīvošanās no drēbēm
  • rīcība ārkārtas situācijā
  • palīdzība nelaimē nonākušajam

Nodarbības vada sertificēts glābējs un peldēšanas treneris ar ilggadēju pieredzi glābšanas
dienestā uz ūdens.

Nodarbības tiek organizētas “Olimpiskā sporta centra” peldbaseinā vai izbraukumā. Dalībnieku skaits vienā nodarbībā: 15 personas. Atsevišķi vienojoties, var tikt nodrošinātas divas nodarbības vienlaicīgi. Par nodarbību laiku un vietu biedrības pārstāvji sazināsies individuāli.
Nodarbības tiek rīkotas diennakts basketbola turnīra “Krastu mačs” labdarības iniciatīvas “Spēlē. Dzīvo. Droši” ietvaros, pateicoties apdrošināšanas sabiedrības “BALTA” finansējumam. Nodarbību skaits ierobežots.

Nodarbības “Ūdens kompetences prasmju apmācība bērniem un jauniešiem” tiek īstenotas biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” projekta “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” (projekta nr. 2020.LV/NVOF/MAC/088/06)  ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu īsteno un par tā norisi atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija” un biedrība “Peldēt droši”.

1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt intersentus un noformēt nodarbību grupas Peldēt.lv rīkotajos pasākumos
2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un un ar pasākuma norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.