PIETEIKŠANĀS ANKETA 2020

Created with Sketch.

dalībai 5 dienu sporta un atpūtas nometnē
“Zinām. Peldam. Droši”

NOMETNE ar RD izglītības un kultūras departamenta līdzfinansējumu bērniem, kas mācās vai deklarēti Rīgā

Norises laiks: 27.-31.jūlijs no plkst. 9.00-16.00

Dalībnieku vecums: 8-12 gadi

Mērķis: kvalitatīvi un daudzpusīgi organizēt bērnu un jauniešu atpūtu vasaras brīvdienās. Iesaistīt bērnus un jauniešus dažādās sportiskās aktivitātēs, attīstīt un pilnveidot peldētprasmi un interesi par veselīgu dzīvesveidu, drošas atpūtas pamatiem pie ūdens. Praktiskās nodarbībās veicināt bērnu izpratni par ārkārtējām situācijām ūdenī, kā rīkoties nejauši iekrītot ūdenī, cik viegli vai grūti ir kādam palīdzēt izkļūt krastā.

Nometnes ietvaros bērni:

  1. uzlabos peldētprasmi – dzīvību saglabājošu prasmi, Katru dienu programmā iekļauta peldēšanas nodarbība, kuras laikā bērni veiks vispār attīstošos vingrinājumus peldēt prasmju uzlabošanai ar vai bez specializētā inventāra. Nodarbības vadīs sertificēti peldēšanas treneri;
  2. sertificēta glābēja vadībā dalībnieki apgūs drošas atpūtas pie ūdens pamatprincipus – gan ar tematisku mācību filmu palīdzību, gan veicot praktiskus vingrinājumus peldbaseinā;
  3. iepazīs vispārattīstošus fiziskos vingrinājumus;
  4. iepazīs dažādus sporta veidus.

Ēdināšana: pusdienas un launags

Dalības maksa: 110,00€

Dalībnieka likumiskais pārstāvis
1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt intersentus, noformēt grupas un noslēgt līgumus ar dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalībnieku dalību nometnē “Zinām. Peldam. Droši”.
2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un un ar nometnes norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai nometnē ““Zinām. Peldam. Droši” un/vai tiek noslēgti līgumi.