5 DIENU NOMETNE BĒRNIEM “Zinām. Peldam. Droši.” 2020

Created with Sketch.

Norises laiks: 2020. gada 16.–20. martā

Bērnu vecums: 8 – 12 gadi

Norises vieta: Elektrum Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6b, Rīga

Dalības maksa: 110,00€
Nometne tika rīkota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu.

Nometnes laikā bērni dienu sāks ar rīta vingrošanu, nodarbībās peldbaseinā uzlabos peldēšanas iemaņas, – dzīvību saglabājošu prasmi, iepazīs dažādus sporta veidus, kā arī izpildīja dažādus vispārattīstošus fiziskos vingrinājumus.
Nodarbības vada sertificēti peldēšanas un sporta treneri.

Dienas plāns:
9.00    rīta vingrošana, iepazīstināšana ar dienas kārtību
10.00   peldētapmācības nodarbība peldbaseinā
11.00   izglītojošas rotaļas un atpūta Atpūtas zonā (4 pirtis, Rotaļupe)
12.30   pusdienas
13.00   nodarbības sporta manēžā par drošas atpūtas pie ūdens pamatprincipiem, veselīgu dzīvesveidu un uzturu u. c.
15.00   launags
16.00 radošā darbnīca / spēles / rotaļas
17.00   vecāku sagaidīšana

Nometnes mērķis: kvalitatīvi un daudzpusīgi organizēt bērnu un jauniešu atpūtu vasaras brīvdienās. Iesaistot bērnus dažādās sportiskās aktivitātēs, attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes un interesi par veselīgu dzīvesveidu, kā arī veicināt izpratni par drošas atpūtas pamatiem pie ūdens.

Pieteikšanās anketa:

Dalībnieka likumiskais pārstāvis
1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt intersentus, noformēt grupas un noslēgt līgumus ar dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalībnieku dalību nometnē “Zinām. Peldam. Droši”.
2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un un ar nometnes norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai nometnē “Zinām. Peldam. Droši” un/vai tiek noslēgti līgumi.