Dalība 5 dienu peldēšanas un sporta nometnē “Peldam droši Liepājā” jūlijā

Created with Sketch.
Lētāk!

Dalība 5 dienu peldēšanas un sporta nometnē “Peldam droši Liepājā” jūlijā

Original price was: €255.00.Current price is: €240.00. ar PVN

Norises laiks: 22. – 26. jūlijs | no plkst. 9.00 līdz 17.00
Vieta: Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Dalībnieku vecums: 8-12 gadi

Apraksts

Peldētapmācības un drošības uz ūdens nodarbību programma. Nodarbību mērķis ir uzlabot bērnu peldētprasmi, fizisko sagatavotību, izglītot par drošu atpūtu pie ūdens. Praktiskās nodarbībās veicināt bērnu izpratni par ārkārtējām situācijām ūdenī, kā rīkoties nejauši iekrītot ūdenī, cik viegli vai grūti ir kādam palīdzēt izkļūt krastā. Nodarbībās tiks izmantots specializēts glābšanas inventārs un manekeni.

Dalībnieku vecums: 8-12 gadi

Dienas programma (četras dienas):

9.00 Ierašanās (pirmajā dienā – iepazīšanās, pedikulozes pārbaude, iekšējās kārtības noteikumu apguve)
Rīta vingrošana ārā
11.00 peldētapmācības nodarbība Lielajā peldbaseinā
12.30 pusdienas
Mierīgā pauze – informatīvas lekcijas, radošie darbi, Qiuzz spēle vai tmldz.13.45 sporta nodarbība ārā – vispārējā fiziskā sagatavotība iekļaujot dažādus sporta veidu un stafešu elementus
15.00 launags
15.30 drošība uz ūdens  – nodarbība Lielajā peldbaseinā (izdzīvošanas prasmes ūdenī, uzvedība nejauši iekrītot ūdenī, atbrīvošanās no drēbēm, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam) (1,5h)
17.00 došanās uz mājām

Viena diena – praktiskas nodarbības pie atklātām ūdenstilpēm.

9.00 pulcēšanās oficiālajā pludmalē (vieta tiks precizēta)
10.30 rīta vingrošana
11.30 praktiskā nodarbība pludmalē
12.30 pusdienas
13.00 viesošanās pludmales glābēju stacijā, iepazīšanās ar glābēju darbu, tehnisko aprīkojumu
14.00 praktiskā nodarbība pludmalē
15.00 launags
15.30 izglītojoša nodarbība – atjautības uzdevumi, quizz spēle par nedēļas laikā apgūtajām zināšanām drošā atpūtā uz un pie ūdens, fiziski pasīvas spēles un rotaļas, tautas bumba, jautrības stafetes un citas fiziski aktīvas spēles
17.00 došanās uz mājām

Dalības noteikumi

Vairāk par biedrības paveikto https://peldet.lv/category/paveiktais/

Pieteikties

  • Vārds, uzvārds
  • Atbilstošo atzīmēt
  •  
  • 1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt grupas un informēt dalībnieku likumiskajiem pārstāvjus par dalībnieku dalību nometnē “Peldam droši Liepājā”.
    2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā – Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, Vairogu iela 5. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar nometnes norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistītas ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
    3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai nometnē “Peldam droši Liepājā”.
  •  
  •