Biedrība “Peldēt droši” regulāri informējusi VISC par skolotājiem bez atbilstošām zināšanām

Created with Sketch.

Biedrība “Peldēt droši” regulāri informējusi Valsts izglītības satura centru (VISC) par skolotājiem, kuriem nav vajadzīgo zināšanu un prasmju, lai mācītu peldētapmācību skolēniem, aģentūrai LETA sacīja biedrības dibinātāja Zane Gemze.

IZM Sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Juris Zīvarts iepriekš aģentūrai LETA apgalvoja, ka ministrijas rīcībā nav informācijas, ka peldētapmācību skolēniem mācītu skolotāji bez vajadzīgām zināšanām un prasmēm. Vienlaikus viņš piekrita, ka jāuzlabo skolotāju peldētprasme.

Biedrība “Peldēt droši” iepriekš izcēla vajadzību nodrošināt arī pedagogu apmācību. Tās pieredze rādot, ka šobrīd peldbaseinos strādā arī sporta pedagogi bez pietiekamām peldētapmācības zināšanām.

Biedrība īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”. No 2020. līdz 2023.gadam izsniegtas kopumā 603 apliecības.

Pirms un pēc katras programmas īstenošanas biedrība veic dalībnieku pašvērtējumu, lai novērtētu un, iespējams, veiktu programmas adaptāciju pedagogu sagatavotības līmenim. Tā kā aptauja tiek veikta tiešsaistē, kopumā pašvērtējumu izteica 578 no 603 dalībniekiem personīgi pieejamo viedierīču ierobežojumu dēļ.

Savu peldētprasmi kā izcilu vai labu novērtējuši 62% jeb 356 skolotāju. Turpretim 9% jeb 53 skolotāju savas prasmes vērtē kā nepietiekamas. 3% jeb 20 skolotāju atzina, ka izvairās no atrašanās ūdenī. Biedrība šādu aspektu vērtē kā nepieņemamu, jo skolotājs, kurš neatrodas ūdenī, nespēj kvalitatīvi novadīt treniņa procesu, ja nepārzina praktisko apmācību pusi.

Pedagoga peldētprasme ir būtisks priekšnosacījums skolēnu apmācības procesā, jo tā nodrošina izpratni par skolēnu spējām veikt uzdoto vingrinājumu ūdenī, saprast, kā jūtas bērns, lai sniegtu maksimālu drošības sajūtu.

Vienlaikus biedrība uzsver, ka nereti patiesās spējas ir sliktākas nekā skolotāja pašvērtējumā. Tāpat jāņem vērā, ka daļai no pedagogiem, kas piedalījušies programmas apguvē un īsteno peldētapmācības programmas skolēniem mācību satura ietvaros, ir B vai C kategorijas peldēšanas trenera sertifikācija. Viņu zināšanas un praktiskās iemaņas ir pilnīgākas nekā sporta skolotājiem.

Avots: LETA