GDPR

Created with Sketch.
 1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt grupas un noslēgt
  līgumus ar dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalībnieku dalību programmā “Peldēt
  droši”
 1. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam
  mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā – Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā
  adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar
  programmas norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistītas ar informācijas apstrādi
  norādītā mērķa sasniegšanai.
 2. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai
  programmā “Peldēt droši” un/vai tiek noslēgti līgumi