Ja peldēt, tad droši 2024 anketa

Created with Sketch.
  • Jāraksta pilns nosaukums
  •  
  • 1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt tiešsaistes nodarbību “Ja peldēt, tad droši 2024” dalībnieku grupu.
    2. Pārzinis dalībnieku datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā – Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Vairogu iela 5, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar kursu norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistītas ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
    3. Ar nodarbību īstenošanu saistītās pieteikuma anketas biedrība “Peldēt droši” uzglabā līdz nodarbību noslēgumam.

    Nodarbības tiek īstenotas sociālās kampaņas “Ja peldēt, tad droši! Nepārvērties slīkonī” ietvaros. Nodarbības tiešsaistē līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Tuvojas vasara – atceries par drošību uz ūdens” ietvaros. Aktivitāte tiek īstenota programmas NVO Fonda projekta “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” ietvaros. Par aktivitāšu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”.
  •