Pedagogu un treneru profesionālās kompetences pilnveides programma

Created with Sketch.

“Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši | 1. LĪMENIS”

DIENAS PROGRAMMA

8.30 – 9.00Reģistrēšanās, kafijas pauze
9.00 – 11.001. teorētiskā nodarbība
Ūdens kompetences un peldētprasmes kā dzīvību saglabājošas prasmes apguves nepieciešamība.
Slīkušo skaita negatīvā statistika, tās mazināšanas mehānismi Latvijā un pasaulē.
Ķermeņa fiziskās īpašības ūdenī, mīti un patiesība par cilvēka spējām ūdenī.
Sagatavošanās procesa nozīme pirms peldēšanas nodarbības, top 10 jautājumi, kas jārisina un jāskaidro skolēniem, vecākiem.
Informatīvā darba ar vecākiem nozīme.
11.20 – 13.001. praktiskā nodarbība peldbaseinā
Peldēšanas inventāra pielietošana nodarbībās.
Pamatelementu apguve – “zvaigznīte”, “pludiņš” utt., skaidrojošais darbs par elementu apguves nepieciešamību caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.  
13.00 – 14.00Pusdienu pārtraukums
14.00 – 15.302. teorētiskā nodarbība
Peldēšanas inventāra pielietošana nodarbībās. Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums skolēnam.
Peldēšanas veidu apguve, fizisko vingrinājumu apguve ūdenī, problēmu identificēšana izpildes laikā, korekcija.
Praktiski ieteikumi nodarbību vadīšanā.
15.40 – 17.402. praktiskā nodarbība peldbaseinā
Ieteikumi bērnu intereses saglabāšanai ūdens kompetences iegūšanai – spēles, rotaļas, nodarbības plāna ieteikumi, praktiskais darbs peldbaseinā.
Pamatprincipi drošai uzvedībai pie un uz ūdens, izdzīvošanas prasmes ūdenī, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.
18.00Tests, sertifikātu izsniegšana