220 pedagogi apguvuši apguvuši programmu “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos drošI 2023 | 2. Līmenis”

Created with Sketch.

220 pedagogi septembrī un oktobrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2023 | 2. LĪMENIS”.

Biedrība “Peldēt droši” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ši gada rudenī rīkoja kursus “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2023| 2. līmenis”. Kursi klātienē norisinājās Kuldīgā, Balvos, Rīgā, Daugavpilī un Limbažos. Kopā tika izsniegtas 122 apliecības. Dalība kursos bezmaksas.

Programmas īstenošanas mērķis: padziļināt sporta pedagogu profesionālo kompetenci mācību priekšmetā Sports un veselība modulī Peldēšana par peldētprasmju un drošas rīcības prasmju attīstīšanu skolēniem, lai pilnvērtīgi īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” satura moduli Peldēšana.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos uz un pie ūdens (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību satura modulī Peldēšana; padziļinās zināšanas par drošību uz ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.

Kursu mērķauditorija: pedagogi – vispārējās izglītības sporta skolotāji, profesionālās izglītības vispārizglītojošā mācību kursa Sports un veselība skolotāji, kuri ir apguvuši programmas “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana” 1. līmeni 2020., 2021. vai 2022. gadā.

NORISES VIETAS UN LAIKI

Kuldīgā 21. septembrī, Kuldīgas novada Sporta skolas sporta kompleksa peldbaseinā
Rīgā 22.septembrī, “Rimi Olimpiskā centra” peldbaseinā
Daugavpilī 29.septembrī, “Daugavpils Olimpiskā centra” peldbaseinā
Balvos 6.oktobrī, Balvu Sporta skolas peldbaseinā
Limbažos 12.oktobrī, Olimpiskā centra “Limbažu” peldbaseinā
Rīga 13.oktobrī, “Rimi Olimpiskā centra” peldbaseinā

LEKTORI:

Pāvels Murāns, peldēšanas treneris, sporta un peldēšanas skolotājs, Latvijas rekordists peldēšanā, 2004. gada Vasaras Olimpisko spēļu dalībnieks.

Toms Jēkabsons,  peldēšanas un burāšanas treneris bērniem un pieaugušajiem, ūdens sporta entuziasts, “Liepājas Olimpiskā centra” baseina un SPA vadītājs, Latvijas vindsērfinga asociācijas prezidents.

Kristaps Vaģelis, peldēšanas treneris un interešu izglītības skolotājs bērniem no 5 gadu vecuma. Atklātā ūdens peldēšanas sacensību “Ciecernieks” organizators.

Emīls Spulle, students bakalaura programmā “Sporta Zinātne”, PII Sporta skolotājs, biedrības “Peldēt Droši” nometņu treneris, sertificēts peldbaseinu glābējs.

Kuldīga

Rīga 22.09.2023.

Balvi

Limbaži

Rīga 13.10.2023.