KĀ MĀCĪT PELDĒT, LAI BĒRNI ŪDENĪ JUSTOS DROŠI 2023 | 2. LĪMENIS

Created with Sketch.

Septembrī un oktobrī notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2023 | 2. LĪMENIS”.

Biedrība “Peldēt droši” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru aicina vispārizglītojošo skolu sporta pedagogus, kuri pabeiguši kursu 1. līmeni, pilnveidot zināšanas un pieteikties kursiem “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2023| 2. līmenis”. Kursi klātienē norisināsies Kuldīgā, Balvos, Rīgā, Daugavpilī un Limbažos. Dalība ir bezmaksas un pieteikšanās, aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē www.peldet.lv.

Programmas īstenošanas mērķis: padziļināt sporta pedagogu profesionālo kompetenci mācību priekšmetā Sports un veselība modulī Peldēšana par peldētprasmju un drošas rīcības prasmju attīstīšanu skolēniem, lai pilnvērtīgi īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” satura moduli Peldēšana.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos uz un pie ūdens (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību satura modulī Peldēšana; padziļinās zināšanas par drošību uz ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.

Kursu mērķauditorija: pedagogi – vispārējās izglītības sporta skolotāji, profesionālās izglītības vispārizglītojošā mācību kursa Sports un veselība skolotāji, kuri ir apguvuši programmas “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana” 1. līmeni 2020., 2021. vai 2022. gadā.

NORISES VIETAS UN LAIKI

Kuldīgā 21. septembrī, Kuldīgas novada Sporta skolas sporta kompleksa peldbaseinā
Rīgā 22.septembrī, “Rimi Olimpiskā centra” peldbaseinā
Daugavpilī 29.septembrī, “Daugavpils Olimpiskā centra” peldbaseinā
Balvos 6.oktobrī, Balvu Sporta skolas peldbaseinā
Limbažos 12.oktobrī, Olimpiskā centra “Limbažu” peldbaseinā
Rīga 13.oktobrī, “Rimi Olimpiskā centra” peldbaseinā

KURSU DIENAS PROGRAMMA

8:30Reģistrācija, rīta kafija
9:00Teorētiskā nodarbība. Iepazīšanās ar “Skola2030” veidotajiem mācību un metodiskiem materiāliem moduļa Peldēšana apguvei, informācija par peldētprasmi kā dzīvību saglabājošu un veselību veicinošu prasmi, tās ietekme uz ķermeņa vispārējo attīstību un specifisku iemaņu apgūšanu, nonākot dzīvībai bīstamās situācijās ūdenī.
Teorētiskā nodarbība. Peldētprasmju apgūšanas metodika atbilstoši savām spējām un veselībai. Peldēšanas veidu apguves nepieciešamība, attīstot spēju ilgstoši veikt peldējumu, izplatītākās kļūdas to apguvē. Praktiski ieteikumi nodarbību vadīšanā un nodarbības plāna veidošanas pamatprincipi.
11:20Praktiskā nodarbība peldbaseinā. Trīs peldēšanas stilu aktualizēšana – brass, peldēšana uz krūtīm (krauls) un peldēšana uz muguras, skaidrojošais darbs par elementu apguves nepieciešamību caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību un adaptācijas nepieciešamību atbilstoši skolēnu vecumam un spējām; problēmu un kļūdu identificēšana uzdevumu izpildes laikā, korekcija.
13:00Pusdienu pauze
14:00Teorētiskā nodarbība. Pamatprincipi drošai rīcībai uz/pie ūdens, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana. Izdzīvošanas prasmes ūdenī, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam, spēja izvērtēt palīdzības sniegšanas iespējas.
15:40Praktiskā nodarbība peldbaseinā. Drošas rīcības prasmju attīstīšana – nelaimes gadījumu izspēle un rīcība dažādās situācijās – izkrišana no ūdens transporta līdzekļa (laiva, SUP dēlis, kanoe laiva u. tml.) un peldēšanas tehnikas nokļūšanai drošībā; palīdzība nelaimē nonākušajam, rīcība ārkārtas situācijā uz ūdens.
Kompleksā uzdevuma izpilde ar mērķi novērtēt savas spējas un rīcību, nonākot dzīvībai bīstamās situācijās ūdenī.
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ūdenī, ieteikumi bērnu intereses saglabāšanai ūdens kompetences iegūšanai – spēles, rotaļas, nodarbības plāna ieteikumi.
18:00Sertifikātu izsniegšana

Svarīgi!

Sertifikāta saņemšanai dalība visās praktiskajās nodarbībās peldbaseinā obligāta.
Peldbaseina apmeklējumam līdzi jāņem: peldbikses/peldkostīms, dušas piederumi, peldbaseina čības, dvielis, peldcepure un peldbrilles.

LEKTORI:

Pāvels Murāns, peldēšanas treneris, sporta un peldēšanas skolotājs, Latvijas rekordists peldēšanā, 2004. gada Vasaras Olimpisko spēļu dalībnieks.

Toms Jēkabsons,  peldēšanas un burāšanas treneris bērniem un pieaugušajiem, ūdens sporta entuziasts, “Liepājas Olimpiskā centra” baseina un SPA vadītājs, Latvijas vindsērfinga asociācijas prezidents.

Kristaps Vaģelis, peldēšanas treneris un interešu izglītības skolotājs bērniem no 5 gadu vecuma. Atklātā ūdens peldēšanas sacensību “Ciecernieks” organizators.

Emīls Spulle, students bakalaura programmā “Sporta Zinātne”, PII Sporta skolotājs, biedrības “Peldēt Droši” nometņu treneris, sertificēts peldbaseinu glābējs.

DatumsVieta
21. septembrīKuldīgāVietu nav
22. septembrīRīgāVietu nav
29. septembrīDaugavpilīPieteikties
6. oktobrīBalvosPieteikties
12. oktobrīLimbažosPieteikties
13. oktobrīRīgaPieteikties