Pedagogu un treneru profesionālās kompetences pilnveides programma

Created with Sketch.

 “KĀ MĀCĪT PELDĒT? | 3. LĪMENIS”

DIENAS PROGRAMMA

8.30 – 9.00Reģistrācija
9.00 – 9.45Teorija #1 | Peldēšanas tehnika – izcils rezultāts peldot ātri vai skaisti? mūsdienu pieeja tehnikas apmācībām. Tempa, soļa garuma un ātruma attiecību nozīme. “Ekonomiska” peldēšana. Slodzes noteikšana ne tikai pēc sirdsdarbības frekvences, bet arī pēc izpildīto ciklu skaita distancē.  
9.45 – 9.55Pauze  
9.55 – 10.40Teorija #1 | Peldēšanas tehnika – izcils rezultāts peldot ātri vai skaisti? Domāšanas, attieksmes nozīme pareizas tehnikas apguvei. Pamati ilglaicīgai rezultāta uzlabošanai  – mācot peldēt bez liekām kustībām un garu soļa garumu.  
10.50 – 11.15Kafijas pauze  
11.15 – 12.00Teorija #1 | Peldēšanas tehnika – izcils rezultāts peldot ātri vai skaisti? Distanču daļu (starts, pagrieziens u.c.) nozīme kopējā rezultātā. Starta un pagrieziena daļas noteicošā nozīme distancē. To apguves un pilnveidošanas loma ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai.  
12.00 – 12.10Pauze  
12.10 – 13.00  Teorija#2 | Kad ko mācīt – treniņu rakstus atbilstoši vecumam ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai Pasaules pieredze un tendences ilgtermiņa treniņu plānošanā. Long-Term Athlete Development (LTAD) programmas pasaulē.  
13.00 – 14.00Kafijas pauze, sviestmaizes, uzkodas  
14.00 – 15.30Nodarbība peldbaseinā Personīgās ūdens kompetences nozīme apmācību procesā. Peldēšanas pamatelementu nozīme tehnikas kvalitātes uzlabošanai. Efektīvas peldēšanas novērtējums. Pašvērtējums izpildot praktiskus uzdevumus peldbaseinā. Paraugdemonstrējumu novērtēšana.  
15.45 – 16.30Teorija#2 | Kad ko mācīt – treniņu rakstus atbilstoši vecumam ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai Kādā vecumā attīstīt kādas fiziskās īpašības.Individuāla pieeja grupu nodarbībās.Kā panākt motivāciju nepārtrauktiem treniņiem ilgtermiņā. Fizisko īpašību attīstīšanas sensitīvie periodi. Agrīnās specializācijas un pārtrenēšanas graujošais efekts ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai.  
16.30- 16.45Pauze  
16.45 – 17.30Teorija #3 | Talantu atlase – peldētapmācība un peldēšanas sports Latvijā Peldētapmācības un sporta peldēšanas sistēmas īpatnības.Talantu atlase, kritēriji, vecums.Pieeja un risinājumi citās valstīs. Interešu izglītības pulciņu, komecgrupu, klubu un sporta skolu sistēmu īpatnības un to nozīme talantu atlasē un peldēšanas sporta attīstība.  
17.30 – 18.00Sertifikātu izsniegšana