Peldvietu anketa

Created with Sketch.
  • juridiska vai fiziska persona, pēc kuras iniciatīvas ir izveidota peldvieta, atbildīgs par peldvietas izveidošanu, uzturēšanu, drošības un higiēnas prasību ievērošanu peldvietā, kā arī par informatīvo uzrakstu un citas ar peldvietu saistītas informācijas izvietošanu
  • Pēc pievienošanas sagaidi, kad parādas attēls
  •