Šogad atkal notiks tiešsaistes nodarbības bērniem par drošu uzvedību pie un uz ūdens, ikviens varēs apgūt glābēja uz ūdens pamatprasmes, taps pētījums par Latvijas sabiedrības ūdens kompetences līmeni

Created with Sketch.

Sabiedrības integrācijas fonda programmas “NVO fonds”, kas tiek finansēta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, ietvaros īstenotā projekta laikā Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) sadarbībā ar biedrību “Peldēt droši” šogad īstenos vairāku aktivitāšu kopumu – veiks pētījumu par Latvijas sabiedrības ūdens kompetences līmeni jeb peldētprasmes un drošas uzvedības uz ūdens paradumiem, rīkos tiešsaistes nodarbības pirmsskolas un pamatskolas skolēniem, kā arī notiks brīvprātīgo uzraugu drošībai uz ūdens apmācības.

“Mūsu mērķis ir izglītot sabiedrību – bērnus, vecākus, skolotājus, politiķus, amatpersonas, mediju pārstāvjus, nozares ekspertus. Ir būtiski saprast, ka, neskatoties uz to, ko ikdienā darām, visi dzīvojam valstī, kas ir ūdeņiem bagāta. Ikvienam savā jomā vai vecumā ir jāapzinās tie riski, kas neapdomīgas rīcības dēļ var novest nāvē. Katrā līmenī ir darbi, personisks ieguldījums, kas paveicams, lai tiktu stiprināta kopējā sabiedrības izpratne,” ikvienu iesaistīties aicina LPF prezidents Aivars Platonovs.

Skolu kampaņas “Tuvojas vasara – atceries par drošību uz ūdens” ietvaros 16. maijā notiks bezmaksas tiešsaistes nodarbības par drošu uzvedību pie ūdens pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem. Aprīļa sākumā vietnē www.peldet.lv ikviens skolotājs būs aicināts pieteikt klasi tiešsaistes nodarbībām “Ja peldēt, tad droši!”. Nodarbībās bērni uzzinās, kam pievērst uzmanību, izvēloties drošu peldvietu, kāda ir pareiza un atbildīga uzvedība, atpūšoties pie ūdens un nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem. Tiks skaidrota peldētprasmes nozīme, iemesli, kā rezultātā var notikt nelaime, un kliedēti mīti par slīkšanas atpazīšanu. Šādas nodarbības tika īstenotas 2021. un 2022. gadā un tajās piedalījās ceturtā daļa visu Latvijas skolēnu.

“Dažādu apmācību ietvaros nereti sastopam atbildīgus cilvēkus – tētus, skolotājus, trenerus, kas izrādījuši interesi padziļinātāk apgūt glābēja uz ūdens prasmes. Tāpēc šogad uzsāksim Latvijā nebijušu projektu – brīvprātīgo uzraugu drošībai uz ūdens apmācības. Pasaules pieredze rāda, ka iedzīvotājiem iecienītās pludmalēs uzrauga darbu veic brīvprātīgie glābēji, tāpēc vēlamies šādu kustību aizsākt arī mūsu valstī,” stāsta projekta vadītāja un biedrības “Peldēt droši” dibinātāja Zane Gemze. 

Plānots, ka projekta ietvaros visā Latvijā tiks īstenotas 20 brīvprātīgo uzraugu drošībai uz ūdens apmācības, kam varēs pieteikties ikviens, kurš savu peldētprasmi vērtē kā labu, jo īpaši tiks uzrunāti aktīvās atpūtas pie ūdens cienītāji, piemēram, makšķernieki vai ūdens sporta veidu cienītāji, bērnu nometņu vadītāji un citi. Apmācības paredz nodarbības par drošu uzvedību pie un uz ūdens, ar mērķi ne vien izglītot sabiedrību, bet arī izveidot plašu brīvprātīgo tīklu, kas turpmāk būtu spējīgi un ieinteresēti iesaistīties sabiedrības izglītošanā un drošības uzraudzībā publiskās peldvietās. Nodarbību laikā caur personīgo pieredzi dalībnieki apgūs drošas uzvedības pie un uz ūdens pamatprincipus, uzzinās, kā palīdzēt nelaimē nonākušajam – izglābt/izvilkt krastā pieaugušo vai bērnu, tostarp izmantojot specializētu inventāru un manekenu – un kā sniegt pirmo palīdzību līdz ierodas atbildīgie dienesti.

Lai novērtētu izmaiņas sabiedrības izpratnē par tās peldētprasmi un drošas uzvedības uz ūdens paradumiem, gada sākumā tiks veikts pētījums “Sabiedrības ūdens kompetences novērtējums”. Pirmais šāda veida pētījums tika veikts 2018. gadā, un tā rezultātā tika noskaidrots, ka Latvijā iedzīvotāju peldētprasme ir ārkārtīgi zemā līmenī, savukārt uzvedības kultūra uz ūdens ietver ārkārtīgi augstus riskus. Atkārtots pētījums nodrošinās situācijas monitoringu, kas ļaus identificēt tās sabiedrības grupas, kurām būtu veltāma vislielākā uzmanība, ieviešot un īstenojot preventīvus pasākumus.

Uzziņai:

2023. gada decembrī SIF apstiprināja konkursa rezultātus lielākajā valsts finansētajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – “NVO fonds”. No šogad iesniegtajiem 72 makroprojektu pieteikumiem atbalstīti 12 projekti, tostarp Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegtais projekts “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai interešu aizstāvībā un sabiedrības izglītošanā cilvēkdrošības uz ūdens jomā”. Projekta galvenais mērķis ir sabiedrības izglītošana un cilvēku drošības uz ūdens jautājuma klātbūtnes nodrošināšana mediju, valsts pārvaldes un politiskajā dienaskārtībā. Aicināt ievērot un īstenot jau valsts un nozaru politikas plānošanas dokumentos pieņemtos mērķus un prioritātes, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai (piemēram, tiesību aktu pilnveides iniciatīvas).