Uncategorized

Created with Sketch.

Noteikumi dalībai 5 dienu peldēšanas un sporta nometnē

Pamata noteikumi un samaksa Noteikumi ir saistoši 5 dienu peldēšanas un sporta nometnes “Zinām. Peldam. Droši 2022”, turpmāk – Nometne,  norises laikā visiem dalībniekiem. Nometnes un tās īstenošanai rīkoto nodarbību organizators – biedrība “Peldēt droši”, reģ. nr. 40008280364, juridiskā adrese: Vairogu iela 5, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., turpmāk – Organizators. Nometnē var piedalīties bērni…
Read more