Izbraukuma nodarbības bērniem par drošu atpūtu pie ūdens 2022. gada vasara

Created with Sketch.

2022. gada vasarā tikāmies ar vairāk nekā 800 bērniem un jauniešiem visā Latvijā. Sniegt praktiskas iemaņas peldēšanā un izglītot par drošu peldēšanu un uzvedību ūdenstilpēs un to tuvumā mums finansiāli palīdz AAS Balta un basketbola diennakts turnīrā ‘Krastu mačs” saziedotie līdzekļi.

Izdzīvošanas prasmes ūdenī, uzvedība nejauši iekrītot ūdenī, atbrīvošanās no drēbēm, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam un kas ir pietiekama peldētprasme – ir tēmas, ko stāstam un ļaujam pieredzēt praksē atklātās ūdenstilpēs – upēs, ezeros, jūrā, dīķos – vietās, kur vasarā ejam peldēties.

Nometne Ziepniekkalna peldbaseins, Rīga | 2022. gada 1., 6., 7. jūnijs

24 bērni apguva drošas uzvedības pie ūdens pamatus, izspēlēja nejaušu iekrišanu ūdenī, kā arī, ar speciāla menekena palīdzību, uzzināja cik viegli vai grūti ir palīdzēt citam, kas nonācis nelaimē. Nodarbības vadīja Pāvels Murāns un Marija Šteinberga.

Lielupes labā krasta publiskajā peldvieta, Jelgava | 2022. gada 11., un 20. jūnijā, 9. un 25. jūlijā, 6. un 22. augustā

Drošas peldēšanas nodarbības bērniem (5-16 gadi) organizēja Jelgavas pilsēta sadarbībā ar biedrību “Peldēt droši” un ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” atbalstu. Nodarbības vadīja Agnese Gedrovica, Kristaps Vaģelis, Emīls Spulle un Ieva Gedrovica

Peldvieta pie Gaujas, Valmiera |  2022. gada 13. jūnijs, 6. jūlijā,  2. un 10. augusts,

“Vidzemes Olimpiskā centra” organizētajās nometnēs “Peldētapmacība, drošība uz ūdens” un “Piedzīvojumu virpulis” ietvaros teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīja Inga Amerika, Toms Jēkabsons, Jeļena Rutka un Emīls Spulle.

Zvejniekciema pludmale | 2022. gada 21.jūnijs

Pie Zvejniekciema jauniešu ūdens sporta kluba audzēkņiem viesojās Emīls Spulle, Karlīna Vegnere un Adrija Emolīte.

Viesu nams “Gungas”, Ādaži, viesu nams “Brūveri”, Sigulda un Salacgrīvas pludmale  | 29. jūnijs, 6., 13. un 20. jūlijs, 17. augustā

Pie bērnu nometņu rīkotājiem “Bindenti” viesojamies jau trešo vasaru, šogad bērniem par drošību pie ūdens stāstīja Inga Amerika, Pāvels Murāns, Karlīna Vegnere, Jēkabs Staņko, Dāvis Zvīgulis, Adrija Emolīte

Mazirbes pludmale | 18. jūlijā

Viesojāmies “SOS bērnu ciemati” rīkotajā vasaras nometnē “Ielecam vasarā!” Mazirbē, kurā piedalījās bērni un jaunieši no Kurzemes puses, Rīgas un Bauskas “AIRI vecākiem” centra aprūpēto aizbildņu un audžuģimenēm.

Nometni finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem projekta Nr. 2022.LV/ĢDP/98 ietvaros

Tigava pie Kuldīgas | 9. augustā

Skautu un gaidu nometnē bērni ir zinoši un spēj izdzīvot dabā. “Peldēt droši” treneri Toms Jēkabsons, Markes Veiss un Kristaps Vaģelis papildina zināšanas par drošību atrodoties pie ūdens un kā palīdzēt citam, ja tas nonācis nelaimē.