PĒTĪJUMS: bērnu peldētprasmes novērtējums vecāku izpratnē

Created with Sketch.

Tikai trešdaļai bērnu ir pamats uzskatīt peldētprasmi par labu

Apkopojot datus par bērniem vecuma no 6 līdz 14 gadiem, kas piedalījušies biedrības “Peldēt droši” rīkotajās vasaras nometnēs no 2019. līdz 2022. gadam, var secināt, ka saskaņā ar vecāku sniegto informāciju tikai trešā daļa bērnu apmeklē peldēšanas nodarbības, un viņu peldētprasmi var vērtēt kā vecumam atbilstošu. 24% atzīst, ka bērniem ir nepietiekama peldētprasme, vai viņi nemāk peldēt nemaz. 48% atbildes, kad vecāki sava bērna peldētprasmi vērtē kā labu, taču nekādas nodarbības peldbaseinā netiek apmeklētas, saskaņā ar treneru novērojumiem nometnes norises laikā lielākoties peldētprasme tomēr ir nepietiekama.

Jo vecāki bērni, jo labāks vecāku pašnovērtējums

Analizējot datus pa vecuma grupām 6-9 gadi un 10-14 gadi, var secināt, ka jaunāku bērnu peldētprasmi vecāki vērtē piesardzīgāk – 28% atbilžu tiek atzīta nepietiekama peldētprasme, savukārt vecākiem bērniem tā norāda vien 16% gadījumu. Vecāku pārliecība par bērna prasmēm ūdenī pieaug līdz ar bērna vecumu – 55% gadījumu, neskatoties, ka netiek apmeklētās nodarbības peldbaseinā, uzskata, ka peldēt prot.

Pētījumam izmantotas atbildes no  reģistrācijas anketām par 576 bērnu dalību biedrības “Peldēt droši” vasaras bērnu nometnēs Rīgā laikā no 2019. līdz 2022. gadam.