PĒTĪJUMS: bērnu peldētprasmes novērtējums vecāku izpratnē

Tikai trešdaļai bērnu ir pamats uzskatīt peldētprasmi par labu Apkopojot datus par bērniem vecuma no 6 līdz 14 gadiem, kas piedalījušies biedrības “Peldēt droši” rīkotajās vasaras nometnēs no 2019. līdz 2022. gadam, var secināt, ka saskaņā ar vecāku sniegto informāciju tikai trešā daļa bērnu apmeklē peldēšanas nodarbības, un viņu peldētprasmi var vērtēt kā vecumam atbilstošu.…
Read more