Mācām skautus

Created with Sketch.

2019 | jūnijā
Praktiskā nodarbība Valmieras 4. skautu vienības rīkotās nometnes “Atpakaļ tagadnē”
75 dalībniekiem.