Mācām skautus

Created with Sketch.

2019 | jūnijā
Praktiskā nodarbība Valmieras 4. skautu vienības rīkotās nometnes “Atpakaļ tagadnē”
75 dalībniekiem.

Izbraukuma praktiskā nodarbība atklātos ūdeņos Valmieras 4. skautu vienības rīkotās nometnes “Atpakaļ tagadnē” dalībniekiem. 75 bērni un jaunieši apguva pamatprincipus drošai atpūtai pie ūdens. Bērniem bija iespēja pamēģināt, kā tas ir – izvilkt kādu no ūdens un secinājums viens – tas ir grūti!

Svarīgākais, kas jāzina:

  1. izvērtē vidi – vizuāli, lai nav koki, akmeņi, aizaudzis krasts, izstaigā plānoto peldēšanas trajektoriju!
  2. ej ūdenī lēnām, apdomīgi, lai neveidojas krampji no straujām temeratūras maiņām.
  3. ja kāds nonācis nelaimē, sauc palīgā pieaugušo! Zvani 112.
  4. ja esi viens, palīdzi nelaimē nonākušajam, pasniedzot peldošu priekšmetu (tukšu pudeli, nūdeli, peldēšanas dēlīti, riņķi), vai ko tādu, pie kā var pieķerties – dvieli, bikses, koku, lai nenonāktu kontaktā ar slīkstošo, jo visticamāk tad pats vari kļūt par “pludiņu” pie kā pieturēties! Palīdzi izkļūt krastā velkot un turoties tikai pie priekšmeta!
  5. ja nav spēka izvilkt, atlaid peldošo priekšmetu! Ļauj pašam slīkstošajam sajusties droši, nomierināties, sauc uz krastu, aicini peldēt pie sevis. Izsauc palīdzību zvanot 112 vai gaidi jau izsaukto palīdzību!