5 DIENU SPORTA UN ATPŪTAS NOMETNE BĒRNIEM “PELDAM KOPĀ VASARĀ”

Created with Sketch.

Norises vieta: “Elektrum Olimpiskais centrs”, Grostonas iela 6b, Rīga

Dalības maksa: 215,00€

Norises laiks: 9.00 – 18.00

Brālim, māsai vai pagājušā gada nometnes dalībniekiem: 185,00€

Nometnes laikā bērni dienu sāks ar rīta vingrošanu, nodarbībās peldbaseinā uzlabos iemaņas peldēšanā, kas ir dzīvību saglabājoša prasme, iepazīs dažādus sporta veidus, kā arī izpildīs dažādus vispārattīstošus fiziskos vingrinājumus. Nodarbības vadīs sertificēti peldēšanas un sporta treneri.

Video ieskats 2019.gada vasaras nometnē – https://www.facebook.com/olimpiskais/videos/370226750343846/

Svarīgi!

Netiek pieļauta bērnu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona katru rītu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arī nometnes norises laikā.
Uzsākot dalību nometnē (pirmajā dienā) nometnes dalībnieki iesniedz ģimenes ārsta izziņu, kas saņemta ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

Pieteikties:

Dalībnieka likumiskais pārstāvis
1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt grupas un noslēgt līgumus ar dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalībnieku dalību nometnē "Peldam kopā vasarā".
2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar nometnes norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai nometnē "Peldam kopā vasarā" un/vai tiek noslēgti līgumi.