2022. gada pavasarī 120 pedagogu apguva profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2022 | 2. LĪMENIS”

Created with Sketch.

Biedrība “Peldēt droši” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 2022. gada aprīlī un maijā rīkoja bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana” 2. līmenis. Skolotājiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana.

Kursu 2. līmenis vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši” klātienē norisinājās Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē un Valmierā.

Programmas īstenošanas mērķis: padziļināt sporta pedagogu profesionālo kompetenci mācību priekšmetā Sports un veselība modulī Peldēšana par peldētprasmju un drošas rīcības prasmju attīstīšanu skolēniem, lai pilnvērtīgi īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” satura moduli Peldēšana. Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos uz un pie ūdens (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību satura modulī Peldēšana; padziļinās zināšanas par drošību uz ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.

Kursu mērķauditorija: pedagogi – vispārējās izglītības sporta skolotāji, profesionālās izglītības vispārizglītojošā mācību kursa Sports un veselība skolotāji, kuri ir apguvuši programmas “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana” 1. līmeni 2020. gadā vai 2021. gadā.

KURSU PROGRAMMĀ:

Teorētiskās nodarbības – peldētprasmju apgūšanas metodika atbilstoši savām spējām un veselībai. Peldēšanas veidu apguves nepieciešamība, attīstot spēju ilgstoši veikt peldējumu, klasiskās kļūdas to apguvē. Praktiski ieteikumi nodarbību vadīšanā un nodarbības plāna veidošanas pamatprincipi. Pamatprincipi drošai rīcībai uz/pie ūdens, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstība. Izdzīvošanas prasmes ūdenī, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam, spēja izvērtēt palīdzības sniegšanas iespējas.

Praktiskās nodarbības peldbaseinā – trīs peldēšanas stilu aktualizēšana – brass, peldēšana uz krūtīm (krauls) un peldēšana uz muguras, skaidrojošais darbs par elementu apguves nepieciešamību caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību un adaptācijas nepieciešamību atbilstoši skolēnu vecumam un spējām; problēmu un kļūdu identificēšana uzdevumu izpildes laikā, korekcija. Drošas rīcības prasmju attīstīšana – nelaimes gadījumu izspēle un rīcība dažādās situācijās – izkrišana no ūdens transporta līdzekļa (laiva, SUP dēlis, kanoe laiva, utml.) un peldēšanas tehnikas nokļūšanai drošībā; palīdzība nelaimē nonākušajam, rīcība ārkārtas situācijā uz ūdens. Kompleksā uzdevuma izpilde ar mērķi novērtēt savas spējas un rīcību nonākot dzīvībai bīstamās situācijās ūdenī.
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ūdenī, ieteikumi bērnu intereses saglabāšanai ūdens kompetences iegūšanai – spēles, rotaļas,

LEKTORI:

Pāvels Murāns, peldēšanas treneris, sporta un peldēšanas skolotājs, Latvijas rekordists peldēšanā, 2004. gada Vasaras Olimpisko spēļu dalībnieks.

Agnese Gedrovica, peldēšanas trenere visa vecuma bērniem un pieaugušajiem, glābēja ar Starptautiskās pludmales glābēju asociācijas sertifikātu.

Toms Jēkabsons,  peldēšanas un burāšanas treneris bērniem un pieaugušajiem, ūdens sporta entuziasts, “Liepājas Olimpiskā centra” baseins un SPA vadītājs, Latvijas vindsērfinga asociācijas prezidents.

Kristaps Vaģelis, peldēšanas treneris un interešu izglītības skolotājs bērniem no 5 gadu vecuma. Atklātā ūdens peldēšanas sacensību “Ciecernieks” organizators.

Emīls Spulle, students bakalaura programmā “Sporta Zinātne”, PII Sporta skolotājs, biedrības “Peldēt Droši” nometņu treneris, sertificēts peldbaseinu glābējs.

Ventspils

Valmiera

Rīga

Rēzekne

Liepāja