Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma
vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem
“Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”

Created with Sketch.

Programmas īstenošanas mērķis – pilnveidot vispārējās izglītības sporta pedagogu profesionālo kompetenci mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana par peldētprasmju un drošas rīcības prasmju attīstīšanu, jaunā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā. Kursi ir bezmaksas.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki: paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana; pilnveidos zināšanas par drošību uz/pie ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.

LEKTORI:

Haralds Lučkovskis, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) galvenais speciālists pirmās palīdzības jautājumos.

Tēma: “Pirmās palīdzības apmācība un drošība uz ūdens apmācības kursā”

Gunta Falka, pedagogs ar 27 gadu stāžu, veselības un fiziskas aktivitātes mācību jomas koordinatore Rīgā, LSPA studentiem pedagoģisko prakšu bāzes metodiķis, RIIMC skolotāju konsultants.

Tēma: “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – ’’peldēšana’’ īstenošana”

 • Uz kompetencēm balstīta izglītība.
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas mērķis un specifika.
 • Ko darīt skolotājam, lai skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības izglītību?
 • Mācīšanās iedziļinoties un atgriezeniskā saite.
 • Horizontālā un vertikālā sadarbība.
 • Mācību priekšmeta programmas modulis – Peldēšana.

Gustavs Zālītis, peldēšanas treneris bērniem, pieaugušajiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, interešu izglītības programmas “Peldētpamācība 2.klasēm” izstrādātājs, glābējs ar Starptautiskās pludmales glābēju asociācijas sertifikātu un pieredzi darbā Jūrmalas pludmalēs, pasaules čempions ziemas peldēšanā.

Pāvels Murāns, peldēšanas treneris, sporta un peldēšanas skolotājs, Latvijas rekordists peldēšanā, 2004. gada Vasaras Olimpisko spēļu dalībnieks.

Agnese Gedrovica, peldēšanas trenere visa vecuma bērniem un pieaugušajiem, glābēja ar Starptautiskās pludmales glābēju asociācijas sertifikātu.

Toms Jēkabsons,  peldēšanas un burāšanas treneris bērniem un pieaugušajiem, ūdens sporta entuziasts, “Liepājas Olimpiskā centra” baseins un SPA vadītājs, Latvijas vindsērfinga asociācijas prezidents.

Kristaps Vaģelis, peldēšanas treneris un interešu izglītības skolotājs bērniem no 5 gadu vecuma. Atklātā ūdens peldēšanas sacensību “Ciecernieks” organizators.

Tēma:  Teorija, labās prakses piemēri un praktiskais darbs peldbaseinā”

 • Ūdens kompetences un peldētprasmes kā dzīvību saglabājošas prasmes apguves nepieciešamība.
 • Slīkušo skaita negatīvā statistika, tās mazināšanas mehānismi Latvijā un pasaulē.
 • Ķermeņa fiziskās īpašības ūdenī, mīti un patiesība par cilvēka spējām ūdenī.
 • Sagatavošanās procesa nozīme pirms peldēšanas nodarbības, top 10 jautājumi, kas jārisina un jāskaidro skolēniem, vecākiem.
 • Peldēšanas inventāra pielietošana nodarbībās. Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums skolēnam.
 • Informatīvā darba ar vecākiem nozīme.
 • Pamatprincipi drošai uzvedībai pie un uz ūdens, izdzīvošanas prasmes ūdenī, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.
 • Pamatelementu apguve – zvaigzne, pludiņš, utt., skaidrojošais darbs par elementu apguves nepieciešamību caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.
 • Skolēnu gala uzdevumu izpilde ar mērķi noskaidrot pedagogu spēju veikt uzdevumus, apgūt uzdevumu adaptācijas līmeņus saskaņā ar skolēnu spējām.
 • Peldēšanas veidu apguve, fizisko vingrinājumu apguve ūdenī, problēmu identificēšana izpildes laikā, korekcija.
 • Praktiski ieteikumi nodarbību vadīšanā.
 • Ieteikumi bērnu intereses saglabāšanai ūdens kompetences iegūšanai – spēles, rotaļas, nodarbības plāna ieteikumi, praktiskais darbs peldbaseinā.

KURSU PROGRAMMA

1. diena

8.30 reģistrācija
9.00 pirmā darba sesija
12.00 – 13.00 pusdienu pauze
13.00 otrā darba sesija
15.00 – 15.20 kafijas pauze
15.20 trešā darba sesija
16.30 – 18.00 pirmā praktiskā nodarbība peldbaseinā

2. diena

8.30 reģistrācija
9.00 ceturtā darba sesija
10.30 – 13.00 kafijas pauze
11.00 otrā praktiskā nodarbība peldbaseinā
12.30 – 13.30 pusdienu pauze
13.30 piektā darba sesija
15.00 – 15.20 kafijas pauze
15.30 – 17.00 trešā praktiskā nodarbība peldbaseinā
17.30 – 18.00 sertifikātu izsniegšana

NORISES VIETAS:

 • Valmiera (Vidzemes Olimpiskā centra peldbaseins) – 17. un 18. septembris
 • Liepāja (Liepājas Olimpiskā centra peldbaseins) – 1. un 2. oktobris
 • Daugavpils (Daugavpils Olimpiskā centra peldbaseins) – 15. un 16. oktobris
 • Bauska (Bauskas peldbaseins) – 22. un 23. oktobris
 • Rīga (“Elektrum Olimpiskā centra” peldbaseins) – 29. un 30. oktobris

Svarīgi!

Sertifikāta saņemšanai dalība visās praktiskajās nodarbībās peldbaseinos obligāta.

Peldbaseina apmeklējumam līdzi jāņem – peldbikses/peldkostīms, dušas piederumi, peldbaseina čības, dvielis, peldcepure un peldbrilles. Papildu apģērbs – t-krekls, garās bikses vai šorti vai svārki, zeķes, jaka vai tmldz.

PIETEIKTIES KURSIEM

Fizisko personu datu apstrāde


1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt grupas par dalībnieku dalību Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmā “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”. Veikt pedagogu aptauju par iespējām nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu ūdens kompetences prasmju apmācību mācību stundu ietvaros.

2. Pārzinis dalībnieku datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā – Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar kursu norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.

3. Ar Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana” īstenošanu saistītās pieteikuma anketas, biedrība “Peldēt droši” uzglabā līdz apmācības kursa noslēgumam.

Lai reģistrētos kursiem, lūdzam piedalīties aptaujā. Tās mērķis ir noskaidrot pedagogu iespējas nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu ūdens kompetences prasmju apmācību mācību stundu ietvaros.