Tuvojoties oficiālās peldsezonas sākumam, pašvaldību pārstāvjus izglīto par peldvietu drošību

Created with Sketch.

2023. gada 26. aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar Veselības inspekcijas (VI) speciālistiem rīkoja apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) pārstāvjiem par peldvietu drošības jautājumiem un pašvaldības iedzīvotāju veselībpratības veicināšanu. Biedrības “Peldēt droši” pārstāvji Zane Gemze un Toms Jēkabsons stāstīja par peldvietu labiekārtošanu, uzraudzību un izmantošanu drošai atpūtai pie un uz ūdens, iemācīja pamatprincipus drošai uzvedībai pie un uz ūdens, kā arī pamatoja peldētprasmes nozīmi kā dzīvību saglabājošu prasmi.

https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/tuvojoties-oficialas-peldsezonas-sakumam-pasvaldibu-parstavjus-izglito-par-peldvietu-drosibu?fbclid=IwAR33LQlzR8qkb_Bc4FC2tLUCJUNlU0P9u17scLW2YEzTXvb6TopVudxzNHs