12. aprīlī kursi “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši | 2. Līmenis Jūrmalā

Created with Sketch.

Pēc Jūrmalas sporta skolas aicinājuma 12. aprīlī Peldēt droši treneri tikās ar 18 sporta pedagogi un treneriem, kas apguva profesionālās pilnveides kursu “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši” 2. līmeni. Programmas īstenošanas mērķis ir padziļināt sporta pedagogu profesionālo kompetenci drošas rīcības prasmju attīstīšanā skolēniem.

Kursu apguves rezultātā dalībnieki paplašināja izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos uz un pie ūdens (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē. Tāpat treneri padziļinā zināšanas par drošību uz ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.