Atklātā peldēšanas stunda MĀCIES PELDĒT!

Created with Sketch.

Iespēja novērtēt dažādu treneru darbu – katrā peldceliņā nodarbības vadīs cits treneris un 40 minūšu bezmaksas peldētapmācības nodarbība sertificētu treneru vadībā Atpūtas zonas, Rotaļupes apmeklējums.

SVARĪGI!

Izvēlies nodarbības laiku, vecuma grupu un peldēšanas celiņu atbilstoši savām prasmēm Mazajos peldbaseinos, Lielā peldbaseina seklajā (130cm) vai dziļajā (240cm) daļā.

Kopējais apmeklējuma laiks 90 minūtes, ieeja ģērbtuvēs, saņemot attiecīgās stundas aproci 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.

Dalībnieku skaits vienā nodarbībā mazajos peldbaseinos astoņi bērni kopā ar vienu vecāku.

Dalībnieku skaits vienā nodarbībā Lielajā peldbaseinā desmit personas.

Viena persona viena apmeklējuma laikā var reģistrēties un apmeklēt vienu nodarbību.

Piesakies bezmaksas nodarbībai:

1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt intersentus un noformēt grupas Peldēt.lv rīkotajā pasākumā Atklātā peldēšanas stunda MĀCIES PELDĒT!
2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un un ar pasākuma norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai pasākumā.